Smit Psychotherapie

Zoek

Aanmelding voor Psychotherapie

U kunt zich dagelijks telefonisch aanmelden. Tijdens het telefonisch contact zal ik u vragen kort iets te vertellen over uw klachten en uw hulpvraag. Tevens kunt u vragen stellen. Indien u en ik mogelijkheid zien voor een behandeling, maken wij een afspraak voor een intake. Een intake kan uit 1 of meer gesprekken bestaan. Tijdens de intake wordt uitgebreid stilgestaan bij uw klachten en uw hulpvraag. Daarnaast wordt er gevraagd naar uw voorgeschiedenis en uw huidige leefsituatie om een totaal beeld van u te krijgen.

Advies voor behandeling
Na de intake volgt een advies voor behandeling waarbij ik de mogelijkheden en grote lijnen van psychotherapie met u bespreek. Op basis hiervan kunt u beslissen of de voorgestelde therapie u aanspreekt. Het is verstandig om er rustig over na te denken, voor u een beslissing neemt. Misschien wilt u meer weten over de therapie en heeft u nog vragen.

Behandelplan
Als de behandeling start, zullen we een behandelplan maken.

Meer informatie over de behandeling in de vrijgevestigde ggz-praktijk kunt u vinden op de website van de Landelijke vereniging van vrijgevestigde psychologen & psychotherapeuten (LVVP): Behandeling in de vrijgevestigde GGZ praktijk