Smit Psychotherapie

Zoek

De kosten voor psychotherapie

Vanaf 1 januari 2022 is er de invoering van het Zorgprestatiemodel in de GGZ.
Meer informatie over dit nieuwe bekostigingssysteem leest u in de patiëntenfolder Zorgprestatiemodel en de engelstalige versie.
Psychotherapie wordt vergoed vanuit de basisverzekering.
Om voor vergoeding in aanmerking te komen, dient u een verwijzing van uw huisarts te hebben waarop staat: “verwijzing naar Specialistische GGZ” of “verwijzing naar Basis GGZ” en “vermoeden van een DSM 5 diagnose” of er dient een specifieke dsm 5 diagnose genoemd te worden. Tevens is het inzien van uw legitimatie en zorgpas nodig.
Het verplichte eigen risico dat geldt voor alle gezondheidszorg, bedraagt in 2023 en 2024 385 euro. Per polis kan dit echter variëren.
Het is raadzaam om altijd uw polis te checken op speciale voorwaarden bij aanvang van de behandeling.

Tarieven
De kosten van een behandeling zijn volgens tarieven van de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZa). Het tarief wordt bepaald door de tijd die voor u in de agenda is gepland. Ook als het consult in werkelijkheid iets langer of korter duurde. Pas als de besteede tijd meer dan 15 minuten afwijkt wordt dit aangepast.

Voor verzekeraars waarmee geen contracten zijn afgesloten hanteert de praktijk 100 % van de door de NZa vastgestelde maximumtarieven. Hier vindt u een overzicht van de NZa-tarieven voor de praktijk (klinisch psycholoog) voor 2023. Hier vindt u een overzicht van de NZa-tarieven voor 2024. Als de praktijk geen contract heeft met uw zorgverzekeraar, wordt de factuur altijd rechtstreeks naar u verzonden. U kunt de factuur dan bij uw zorgverzekeraar declareren. De hoogte van de vergoeding hangt af van de polis die u heeft. Deze vergoeding heeft in het verleden gevarieerd tussen de 60 en 100% van de NZa tarieven bij de verschillende zorgverzekeraars. Het is raadzaam om u van te voren goed te laten informeren door uw zorgverzekeraar. Deze folder biedt u informatie als de praktijk geen contract heeft met uw zorgverzekeraar.

De praktijk heeft voor 2023 en 2024 met de volgende zorgverzekeraars en de onderhangende labels een contract:
Zilveren Kruis en de onderhangende labels: de Christelijke Zorgverzekeraar en Ziezo, FBTO, De Friesland en Interpolis
IZA, UMC, VGZ en de onderhangende labels: Bewuzt en IZZ, Univé en het onderhangende label Zekur
Menzis en de onderhangende labels: Hema en Vinkvink,  Anderzorg. Nationale Nederlanden, Ohra, CZ en de onderhangende labels: Just en CZ Direct en de PZP

De factuur wordt rechtstreeks naar de zorgverzekeraar gestuurd. Deze folder biedt u informatie als de praktijk een contract heeft met uw zorgverzekeraar.

Tarief overig (zorg)product (ovp)
Er is een lijst van diagnoses opgesteld door de zorgverzekeraars, die niet valt onder de basispakketzorg. Deze “niet basispakketzorg” lijst betreft bijvoorbeeld de aanpassingsstoornissen, partnerrelatieproblematiek en werkproblemen. De behandeling van deze klachten wordt niet door de zorgverzekeraars vergoed en zult u zelf moeten betalen. Het maximum tarief voor een niet basispakketzorg consult is door de NZa voor 2023 vastgesteld op € 124,16 per consult en voor 2024 op € 131,82. Dit is tevens het tarief wat in de praktijk wordt gehanteerd.

tarief no-show
De kosten voor no show en afmelding binnen 48 uur bedragen 75 euro per gemiste afspraak. Deze kosten worden niet door de zorgverzekeraar vergoed.

Voorwaarden
De praktijk hanteert de Algemene Betalingsvoorwaarden van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP).