Smit Psychotherapie

Zoek

Hoe te handelen bij klachten over uw behandelaar

Smit Psychotherapie streeft ernaar uitstekende kwaliteit en service te verlenen. Mocht u desondanks ergens ontevreden over zijn, dan hoort uw behandelaar dat graag van u. Getracht zal worden om tot een goede oplossing te komen. U kunt natuurlijk ook een klacht indienen. Smit Psychotherapie is lid van de Landelijke vereniging van vrijgevestigde psychotherapeuten en psychologen (LVVP) en valt onder de klachtenregeling van de LVVP. Meer informatie over de klachtenregeling vindt u op de website van de LVVP: Klachtenregeling