Smit Psychotherapie

Wachttijden per 25 januari 2023

Specialistische GGZ: Door de vele aanmeldingen van de afgelopen weken zit de praktijk vol. Er worden geen nieuwe clienten aangenomen.

Generalistische Basis GGZ: Door de veel aanmeldingen van de afgelopen weken zit de praktijk vol. Er worden geen nieuwe clienten aangenomen.

Over het algemeen geldt dat er na de intake geen wachttijd is. De behandeling start altijd aansluitend. Er is geen verschil in wachttijd voor de verschillende hoofddiagnosegroepen of zorgverzekeraars. Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de behandelaar of kunt u uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake start. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).